Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Zapowiedzi spotkań

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie w dniu 8 listopada 2022 r. Początek po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze.

W części formacyjnej poznamy rozważania Gary Chapmana na temat problemów z definiowaniem pojęcia miłości i sposobów jej praktycznego wyrażania, zawartymi w książce „Małżeństwo jakiego zawsze chcieliście”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie w dniu 11 października 2022 r. Początek po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze.

W części formacyjnej powrócimy do książki Gary Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie w dniu 26 lipca 2022 r. Początek po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze.

W części formacyjnej zapoznamy się z radami Gary Chapmana na temat ratowania małżeństwa, poprzez odrzucenie czterech pospolitych mitów i przyjęcie sześciu sprawdzonych prawd… Pochodzą one z książki „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR przy Parafii Matki Bożej  z Lourdes (ul. Wileńska 69) w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Spotkanie rozpoczniemy ok. godz. 19.15 , po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotkamy się, jak zawsze, w sali na pierwszym piętrze (wejście z tyłu budynku kościoła).

W części formacyjnej porozmawiamy o budowaniu jedności w małżeństwie wg wskazań św. Pawła. Zachętą będzie fragment książki Mieczyława Guzewicza „Metoda osiołka – o jedności w małżeństwie”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Spotykamy się tradycyjnie w sali na pierwszym piętrze budynku parafialnego (wejście na tyłach kościoła), po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy.

W części formacyjnej rozważać będziemy działanie Bożego Słowa na drodze do przebaczenia i pojednania w małżeństwie na podstawie fragmentu książki „Małżeństwo poddane Chrystusowi” ks. Krzysztofa Kralki  (Apostolicum, Ząbki 2015).

Zapraszamy!

Drodzy!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) w dniu 22 marca 2022 r.

Spotykamy się tradycyjnie w sali na pierwszym piętrze budynku parafialnego (wejście na tyłach kościoła), po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy.

W części formacyjnej pochylimy się nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, aby odnieść przesłanie Jezusa o przebaczeniu i darowaniu długów do naszych kryzysów małżeńskich.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR przy Parafii Matki Bożej  z Lourdes w dniu 8 marca 2022 r.

Spotkanie rozpoczniemy ok. godz. 19.15 , po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotkamy się, jak zawsze, w sali na pierwszym piętrze (wejście z tyłu budynku kościoła).

Pochylimy się nad przeżywaniem Wielkiego Postu w warunkach kryzysu małżeńskiego, nad pokusami, które mogą nam zagrażać i nad sposobami umocnień duchowych.

Drodzy!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) w dniu 22 stycznia 2022 r.

Spotykamy się tradycyjnie w sali na pierwszym piętrze budynku parafialnego (wejście na tyłach kościoła), po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy.

Przyjmijcie Boże zaproszenie…

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR przy Parafii Matki Bożej  z Lourdes w dniu 25 stycznia br.

Spotkanie rozpoczniemy ok. godz. 19.15 , po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotkamy się, jak zawsze, w sali na pierwszym piętrze (wejście z tyłu budynku kościoła).

Tematem formacyjnym spotkania będzie refleksja nad Kościołem domowym w  moim małżeńskim życiu. Inspiracją do rozważań będą fragmenty z naszej sycharowej  książki dominikanina  o.  Jacka Salija „Małżeństwo jest święte”.

Serdecznie zapraszamy!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) w dniu 11 stycznia 2022 r.

Spotykamy się tradycyjnie w sali na pierwszym piętrze budynku parafialnego (wejście na tyłach kościoła), po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy.

Szczęść Boże!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska Sychar we wtorek 28 grudnia 2021 r. po wieczornej mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotykamy się w sali parafialnej na pierwszym piętrze, wejście z tyłu budynku kościoła.

W naszej refleksji zatrzymamy się przy Świętej Rodzinie. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rodzina przeżywająca kryzys, choćby w jej podstawowym, małżeńskim wymiarze, może być rodziną świętą?

Polecamy dogodny dojazd do naszej  parafii metrem linii M2 do przystanku Szwedzka i krótki spacer do świątyni.

Szczęść, Boże!!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska w dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30.

Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze na tyłach kościoła.

Trudności w komunikacji małżeńskiej to temat, nad którym pochylimy sie w dzisiejszej części formacyjnej naszego spotkania.

Polecamy  dogodny dojazd metrem linii M2 do Przystanku Szwedzka.

Szczęść Boże, Kochani Małżonkowie!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 w dniu 27 lipca br.

Spotkamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 i krótki spacer od przystanku Metro Szwedzka.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 w dniu 22 czerwca br.

Spotkamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 i krótki spacer od przystanku Metro Szwedzka.

Szczęść, Boże!

Kochani,

zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 69 w Warszawie. Spotkamy się 27 kwietnia br. (czwarty wtorek miesiąca) po  wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Zapraszamy do sali domu parafialnego na pierwszym piętrze  (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 do przystanku Szwedzka i krótki spacer.

Do zobaczenia!

Szczęść Boże!

Kochani, zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 6 w Warszawie. Spotkamy się 13 kwietnia br. (drugi wtorek miesiąca) po  wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Zapraszamy do sali domu parafialnego na pierwszym piętrze  (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 do przystanku Szwedzka i krótki spacer.

Do zobaczenia!

Szczęść, Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69) w dniu 23 marca 2021 r. Spotkamy się po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze.

Porozmawiamy m. in. o separacji jako realnej alternatywie wobec rozwodu w sytuacjach koniecznych, w warunkach głębokiego kryzysu..

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 – Przystanek Szwedzka.

Do zobaczenia!

Z Bogiem!

Kochani!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty  Trudnych Małżeństw SYCHAR przy parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie. Spotkanie rozpoczniemy we wtorek  marca br.  po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotykamy się w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze, na tyłach kościoła…

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 do przystanku SZWEDZKA i krótki spacer w kierunku ulicy Wileńskiej 69.

Z Panem Bogiem!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie we wtorek, 23 lutego 2021 r.

Spotykamy się po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się  o godzinie 18.30 w sali pracy grupowej domu parafialnego na pierwszym piętrze – wejście z tyłu kościoła.

Polecamy, jak zawsze, dojazd metrem Linii M2 do przystanku Szwedzka i krótki spacer do kościoła.

Z Bogiem!

Niech będzie pochwalony Jezus  Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie skyp-owe Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie w drugi wtorek lutego br.  o godzinie 19.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt mailowy lub sms-owy – prześlę link do Skype-a.

E-mail: zenon.cieslak@interia.pl, komórka: 502 062 435.

Podczas spotkania zapoznamy się  z kolejnymi  fragmentami książki Pana Jacka Pulikowskiego pt. „Remont małżeński” (Fides, 2018).

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie skyp-owe Ogniska w czwarty wtorek stycznia br.  o godzinie 19.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt mailowy lub sms-owy – prześlę link do Skype-a.

E-mail: zenon.cieslak@interia.pl, komórka: 502 062 435.

Podczas spotkania zapoznamy się z fragmentami książki Pana Jacka Pulikowskiego pt. „Remont małżeński” (Fides, 2018). Książka ta powstała na bazie trzydniowych rekolekcji dla małżeństw ze wspólnoty Kościoła Domowego w Opolu. Odnosząc się we wstępie do samego tytułu autor akcentuje, że „nie chodzi o kosmetykę czy powierzchowny  „lifting” małżeństwa,  ale o działania gruntowne, sięgające najgłębszych  warstw człowieczeństwa – sfery duchowej”. Poznamy kilka propozycji tego cenionego Autora.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).
Spotkamy się we wtorek, 12 stycznia 2021 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze (na tyłach kościoła).
Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Życzymy wszystkim Błogosławionego Roku Pańskiego 2021!

Szczęść, Boże!

Kochani, małymi krokami próbujemy wrócić do normalnego życia…

Zapraszamy na spotkanie tradycyjne naszego Ogniska przy Parafii  Matki Bożej z Lourdes w sali parafialnej w najbliższy, drugi wtorek miesiąca – 8 grudnia – po wieczornej mszy św.  rozpoczynającej się o 18.30.

Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze, na tyłach kościoła, wejście od strony ul. Wileńskiej 69.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego.

Bądźmy przygotowani na przyjście Pana poprzez umocnienie naszej wiary!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes  w Warszawie we wtorek 24 listopada  2020 r.  o godzinie 19.00. Z uwagi na reżim sanitarny  i ryzyko pandemiczne, proponujemy spotkanie na Skype.

Ponownie prosimy o  potwierdzenia chęci uczestnictwa poprzez wiadomość sms-ową na nr telefonu 502 062 435 lub mailowo na adres: zenon.cieslak@interia.pl. Zainteresowanym prześlemy link skype-owy do spotkania.

Zastanowimy się podczas spotkania, jaka jest siła naszej wiary, czy modlimy się z wiarą czy z poczucia obowiązku,  czy ufamy Bogu w pełni i czy nadzieja na uzdrowienie naszego małżeństwa jest dla nas realna, uprawniona? W tych rozważaniach pomogą nam refleksje ks. Krzysztofa Kralki SAC z jego książki „Małżeństwo poddane Chrystusowi” (Apostolicum, 2015)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes  w Warszawie we wtorek 10 listopada  2020 r.  Z uwagi na reżim sanitarny  i ryzyko pandemiczne, proponujemy spotkanie na Skype.

Zapraszamy do potwierdzenia chęci uczestnictwa poprzez wiadomość sms-ową na nr telefonu 502 062 435 lub mailowo na adres: zenon.cieslak@interia.pl. Zainteresowanym prześlemy link do spotkania.

Powrócimy do tematu, którego nie zrealizowaliśmy ostatnio… Zastanowimy się podczas spotkania, jaka jest siła naszej wiary, czy modlimy się z wiarą czy z poczucia obowiązku,  czy ufamy Bogu w pełni i czy nadzieja na uzdrowienie naszego małżeństwa jest dla nas realna, uprawniona? W tych rozważaniach pomogą nam refleksje ks. Krzysztofa Kralki SAC z jego książki „Małżeństwo poddane Chrystusowi” (Apostolicum, 2015).

Z Bogiem!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes  w Warszawie we wtorek 27 października 2020 r. Kościół parafialny mieści się na ulicy Wileńskiej 69,  w pobliżu skrzyżowania Radzymińskiej i Szwedzkiej (Praga – Pólnoc)). Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 – przystanek Szwedzka i krótki spacer do Kościoła…

Zastanowimy się podczas spotkania, jaka jest siła naszej wiary, czy modlimy się z wiarą czy z poczucia obowiązku,  czy ufamy Bogu w pełni i czy nadzieja na uzdrowienie naszego małżeństwa jest dla nas realna, uprawniona? W tych rozważaniach pomogą nam refleksje ks. Krzysztofa Kralki SAC z jego książki „Małżeństwo poddane Chrystusowi” (Apostolicum, 2015).

Spotykamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

W związku z trwającą pandemią  spotkanie odbędzie się z zachowaniem wymaganego prawem reżimy sanitarnego.

Czekamy na Ciebie!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkaniu Ogniska Sychar w dniu 13.10.2020 r.  przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 69. Spotkamy się w sali na pierwszym piętrze na tyłach kościoła, po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 – przystanek Szwedzka.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w dniu 22 września 2020 r. (ul. Wileńska 69).

Spotykamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metem Linii M2 – przystanek Szwedzka i krótki spacer do Kościoła..

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w dniu 8 września 2020 r.

Spotykamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd met.rem Linii M2 – przystanek Szwedzka.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani, czas płynie…

Z radością zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie dniu 25 sierpnia 2020 r. po wieczornej Mszy św. rozpoczynającej się o 18.30.

Spotykamy się, jak zawsze, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście od tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 – przystanek Szwedzka i krótki spacer do kościoła.

Do zobaczenia!

Szczęść Boże!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69  w czwarty wtorek lipca br.. Spotykamy się po wieczornej  mszy św.  rozpoczynającej się o godzinie 18.30. w sali spotkań wspólnotowych w domu parafialnym  na pierwszym piętrze.

 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotkamy się  w drugi   wtorek miesiąca, 14 lipca 2020 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze gmachu Świątyni (na tyłach kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Do zobaczenia!

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze – po trzymiesięcznej przerwie pandemicznej – spotkanie Ogniska Trudnych Małżeństw SYCHAR przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotykamy się zgodnie ze starą formułą w czwarty wtorek miesiąca, czyli 23 czerwca 2020 r.,  po wieczornej mszy święte,j rozpoczynającej się o godzinie 18. 30, do uczestnictwa w której gorąco zachęcamy.

Podzielimy się tym, co zrodziło się w naszych sercach w tym trudnym czasie ostatnich tygodni.

Do zobaczenia!

 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy,

w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na koronawirusa, w duchu odpowiedzialności za zdrowie oraz życie osób uczestniczących w naszych spotkaniach i ich rodzin, odwołujemy  dzisiejsze, planowe spotkanie, które miało odbyć się w naszym Ognisku.

Na czas trwającego zagrożenia proponujemy formułę spotkań na Skype.

Pierwsze spotkanie naszego  Ogniska na Skype planujemy wyjątkowo na przyszły wtorek, tj. 31 marca 2020 r. o godzinie 19.30.

Kto chciałby uczestniczyć w tej formie spotkania prosimy o zgłoszenie swojego udziału mailem, pisząc na adres: zenon.cieslak@interia.pl.

Pozostałe spotkania na Skype będą się odbywać w tym samym czasie, jak to było dotychczas planowane w realu, czyli w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 19.30.

Do usłyszenia!

Szczęść Boże!

10 marca 2020 r.  spotkamy się po raz kolejny w Ognisku Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” przy Parafii MB z Lourdes na ulicy Wileńskiej 69 w Warszawie.  Zapraszamy na wieczorną mszę św. o godz. 18.30, a bezpośrednio po niej na spotkanie, które odbędzie się, jak zawsze, w sali na pierwszym  piętrze  domu parafialnego.

Tematem spotkania będzie rozważenie  propozycji Gary Chapmana, autora słynnego bestselleru „Pięć języków miłości”, ratowania  małżeństwa przeżywającego kryzys poprzez stanięcie w prawdzie i odrzucenie czterech destrukcyjnych mitów oraz przyjęcie sześciu prawd. Propozycja ta pochodzi z jego książki, zatytułowanej „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Na czas Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa modlitewnego w sycharowskiej Drodze Krzyżowej:

http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa.pdf

 

 

 

Niech będzie  pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotkamy się w ostatni (czwarty)  wtorek miesiąca , 25 lutego 2020 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze gmachu Świątyni (na tyłach kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Powrócimy do rozważań na temat postawy katolika wobec rozwodu. Zastanowimy się, jak umocnić siebie w sprzeciwie na rozwody.

Szczęść Boże!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotkamy się we wtorek, 11 lutego 2020 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze gmachu Świątyni (na tyłach kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Pozostajemy w kręgu rozważań na temat postawy katolika wobec rozwodu…

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy serdecznie na drugie w tym roku spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotkamy się we wtorek, 28 stycznia 2020 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze (na tyłach kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Postawa katolika wobec rozwodu to temat, którym zajmiemy się podczas tego spotkania…

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 69, we wtorek 10 grudnia 2019 roku. Spotkanie rozpocznie się tradycyjnie po wieczornej mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 18.30 w sali prac grupowych w budynku parafialnym na pierwszym piętrze, na tyłach budynku kościoła.

 

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 26 listopada 2019 r.

Spotykamy się jak zawsze po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali pracy grupowej na pierwszym piętrze (wejście od tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M 2 – Przystanek Szwedzka.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 12 listopada 2019 r.

Spotykamy się jak zawsze po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali pracy grupowej na pierwszym piętrze (wejście od tyłu kościoła)  – ul. Wileńska 69.

Uwaga – dogodny dojazd metrem linii M2:  Przystanek „Szwedzka”.

Gorąco zapraszamy!

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 22 października 2019 r.

Spotykamy się jak zawsze po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali pracy grupowej na pierwszym piętrze (wejście od tyłu kościoła).

Wspólnota umacnia naszą wiarę, krzewi nasz charyzmat i daje siłę do przeżywania z Bogiem naszej trudnej codzienności… Korzystajmy z tego daru.

Spotkamy się regularnie w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.

 

Szczęść, Boże!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym miesiącu spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes. Spotykamy się we wtorek, 8 października br. ,po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali pracy grupowej na pierwszym piętrze, na tyłach kościoła.

Powrócimy jeszcze do  tematu woli Bożej w małżeństwie – jak rozeznawać ją w codzienności, aby skutecznie rozwiązywać różne problemy w naszych relacjach. Odniesiemy się do często proponowanego małżeństwom przez Papieża Franciszka rozeznawania w duchu ignacjańskim opartego na 4 filarach…

Gorąco  zapraszamy!

Szczęść, Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w dniu 24 września 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w sali na pierwszym piętrze, na tyłach  budynku kościoła, po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Twoja obecność ucieszy nas wszystkich!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie naszego Ogniska w dniu 10 września 2019 r. Spotykamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św.o godz. 18.30  w salce na pierwszym piętrze (na tyłach kościoła).

Powrócimy do tematu woli Bożej w naszych kryzysach małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasze cierpienie i osamotnienie jest wolą Boga?

Z Panem Bogiem!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (Praga Północ, ul. Wileńska 69), które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. po wieczornej mszy św. o 18.30. Poświęcimy je tematowi woli Bożej w odniesieniu do naszych  kryzysów małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg chce naszego cierpienia i jaka jest jego wola w odniesieniu do nas jako małżonków poróżnionych i poranionych… Jak odczytywać wolę Bożą i jak ją przyjmować?

Pozostając w oczekiwaniu na spotkanie, łączymy się z Wami w modlitwie…

Kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 odbędzie się 13 sierpnia 2019 r . po wieczornej mszy św. o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się  tradycyjnie w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (na tyłach  budynku kościoła).

Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, które nastąpi 2 czerwca 2019 r. przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ).
Spotkanie inauguracyjno-zawiązujące Ognisko odbędzie się po wieczornej Mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali dla grup na pierwszym pietrze w domu parafialnym, zlokalizowanym na tyłach kościoła (wejście od ul. Szwedzkiej).
Otwarcie ogniska będzie poprzedzone Niedzielą z Sycharem w tej Parafii. Słowo Boże będzie głosił ks. Paweł Dubowik, nasz krajowy duszpasterz.
Porządek Mszy świętych:
7.30,
9.30,
11.00 (Msza z udziałem dzieci),
12.30,
15.00,
18.30 (Msza z udziałem młodzieży).
Następne spotkania Ogniska będą się odbywać w drugi i czwarty wtorek miesiąca po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.30.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy:
https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=75&t=2317
Strona Ogniska:
http://warszawa-mblourdes.sychar.org/
Strona Parafii:
http://mblourdes.warszawa.pl
Polecamy Waszej modlitwie nowe warszawskie Ognisko!