Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Kronika

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! Niech Jezus, którego narodziny dziś wspominamy, znajdzie dla siebie nie tylko symboliczne wolne miejsce przy wigilijnym stole, ale przede wszystkim realną, wolną i pragnącą spotkania przestrzeń w naszych sercach…

Niech ta sama radość, troska i czułość – jak u rodziców Jezusa – żyje w nas każdego dnia!

W spotkaniu Ogniska w dniu 8 marca br. wzięło udział 5 osób: Krzysztof, Włodek, Grzegorz, Zenon oraz ks. Edward, opiekun Ogniska.

W części formacyjnej skupiliśmy się na przeżywaniu Wielkiego Postu i obronie przed pokusami, jakie pojawiają się w naszej kryzysowej codzienności samotnych małżonków. Uznaliśmy zgodnie, że modlitwa oraz Słowo Boże, codziennie czytane i rozważane, są  najlepszą obroną w naszych walkach duchowych.

Modlitwą na zakończenie spotkania objęliśmy także wszystkie ofiary wojny na Ukrainie oraz wszystkich  cierpiących z jej powodu.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 22 marca 2022 r.

W spotkaniu Ogniska w dniu 28 lutego 2022 r. wzięli udział: Krzysztof, Zenon i ks. Edward. W części formacyjnej zapoznaliśmy się ze świadectwami członków Wspólnoty oraz krajowego duszpasterza ks. Pawła Dubowika w ramach cyklu TVP  „Dobre historie”:

https://bit.ly/3si3dye

Zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 8 marca 2022 r.

Szczęść, Boże!

W spotkaniu Ogniska w czwarty wtorek września wzięło udział  7 osób: Krzysztof, Marlena, Dariusz, Zenon, Asia i Tomasz oraz ks. Edward, opiekun duchowy naszego Ogniska.

Całe spotkanie wypełniły  świadectwa naszych zmagań z kryzysami małżeńskimi. Wskazywaliśmy na trudności w znalezieniu czasu na spokojne, małżeńskie chwile tylko dla siebie,  na brak rozmowy, na zamykanie się naszych małżonków na nas, ich obojętność…

Jak podsumował ks. Edward, całą naszą nadzieją jest Jezus, który wraz z Maryją wychodzi nam naprzeciw i jest w stanie pokonać wszystkie nasze słabości. Aby nie stracić tej nadziei, powinniśmy umacniać się w wierze i w pełni zawierzyć Jezusowi i Jego Matce.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, które odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. po wieczornej mszy św. , rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

 

W spotkaniu Ogniska Sychar przy parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie w czwarty wtorek maja br. wzięły udział 3 osoby: ks. Edward , opiekun duchowy naszego Ogniska, Katarzyna i Zenon.

Tematem spotkania były mity rozwodowe, zebrane w sycharowskiej broszurze „Katolik wobec rozwodu”, dostępnej pod adresem http://www.sychar.org/rozwod/katolik-wobec-rozwodu.pdf.

Pochyliliśmy się nad pierwszym z nich, bodaj najbardziej rozpowszechnionym, także – niestety –  wśród ludzi wierzących:

„1. Mit: Rozwód cywilny to tylko prawna formalność („to tylko papierek”), która nie podlega
ocenie moralnej. Jeśli jest w sercu pragnienie dochowania wierności współmałżonkowi,
czyli pragnienie niewchodzenia w drugi niesakramentalny związek, to rozwód nie ma
wpływu na rzeczywistość duchową i nie jest grzechem.”

Musimy pamiętać, że „Każdy rozwód cywilny małżonków sakramentalnych sam w sobie jest złem, sprzeciwia się
nierozerwalności małżeństwa i powoduje zgorszenie. Nie wystarczy zatem w sercu dobra
intencja dochowania wierności, czyli m.in. niewiązania się z nikim innym, gdy na zewnątrz
towarzyszy jej gest, znak, który temu zaprzecza i wpływa gorsząco na innych małżonków,
zachęcając ich do rozwiązywania problemów małżeńskich przez rozwód. Skutki rozwodu
dotykają również dzieci, wywierając zły wpływ na ich rozwój, przez co dźwigają one ciężar
nierozwiązanych małżeńskich problemów rodziców do końca swojego życia.”.

Szczęść, Boże!

W spotkaniu wzięły udział 3 osoby – Beata, Zenon i ks. Edward, opiekun duchowy Ogniska.  Zapoznaliśmy się z propozycją separacji jako rozwiązania alternatywnego w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Zapoznaliśmy się z dwoma rodzajami separacji – opartej na prawie cywilnym oraz na prawie kanonicznym.

Separacja orzekana na podstawie prawa cywilnego ma szczególne znaczenie, gdyż oprócz zapewnienia ochrony potrzeb współmałżonka i dzieci, ma ponadto walor etyczny, bowiem uniemożliwia stworzenie nowego małżeństwa cywilnego, czyli de facto wejścia współmałżonka w grzeszny związek cudzołożny.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska  w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Szczęść, Boże!

W spotkaniu wzięły udział  cztery osoby: Lidia, Beata, Zenon i ks. Edward.  Całe spotkanie poświęcone było świadectwom życia codziennego uczestników i ich wiernemu trwaniu przy Bogu. Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 23 marca 2021 r.

W spotkaniu Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie w dniu 25 sierpnia wzięło udział 5 osób: K. Edward, Sławek, Wiola, Zbyszek i Zenon. Tematem przygotowanym na spotkanie były refleksje ks. abpa Marka Jedraszewskiego na temat sytuacji małżeństw po rozwodzie. Refleksje te zostały przedstawione cztery lata temu w ramach cyklicznych spotkań abpa Marka Jędraszewskie ze swoimi diecezjanami w cyklu Dialog w Katedrze. Formuła Dialogu była oparta o modlitwę, koncert pieśni religijnych, po których abp Jędraszewskiego odpowiadał na pytania internautów oraz zgromadzonych wiernych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością tamtego spotkania, noszącego tytuł „Kościół wobec małżeństw osób rozwiedzionych”:

Kościół wobec małżeństw osób rozwiedzionych

 

W spotkaniu wzięli udział: Ewa, Sławek i Zenon. Dzieliliśmy się świadectwami umacniania naszej wiary i charyzmatu Wspólnoty Sychar w trudnym czasie pandemii. Pełne oparcie na Bogu daje nam wszystkim siłę do trwania w wierności i otwarciu na Jego miłość.

Szczęść Boże!

W spotkaniu Ogniska w w dniu 25 lutego 2020 r. wzięli udział: ks. Edward, Sławek, Ewa, Maciej i Zenon. Tematem spotkania były mity na temat rozwodu. Najnowsze opracowanie Wspólnoty Sychar poświęcone jest właśnie temu zagadnieniu i nosi tytuł „Katolik wobec rozwodu”. Znajdziemy w nim ponad dwadzieścia najbardziej popularnych, a więc mocno już rozpowszechnionych mitów na temat pozornej nieszkodliwości moralnej orzekanych rozwodów. Do każdego z tych błędnych przekonań przypisane jest nasze konkretne uzasadnienie, zaprzeczające relatywizacji skutków rozwodów, odnoszące się do Ewangelii, nauczania Kościoła oraz najnowszych wyników psychologii i socjologii.

Prezentacja mitów poprzedzona jest analizą nastawienia naszego społeczeństwa do rozwodów. Warto wiedzieć, że stoimy wobec bardzo trudnej i smutnej, wręcz zatrważającej sytuacji – 94% społeczeństwa akceptuje rozwody. Jeśli wziąć pod uwagę przemoc w małżeństwie, to wskaźnik ten wzrasta do 96%. Tylko 2 % społeczeństwa stanowczo i bezwarunkowo sprzeciwia się rozwodom. Pozostałe osoby deklarują jakieś inne zdanie w tej sprawie lub jego brak.Takie są wyniki najnowszych badań CBOS z roku 2018.

To pro-rozwodowe nastawienie zdecydowanej większości społeczeństwa uwidacznia głęboki kryzys wiary, poprzez odrzucenie przesłania Chrystusa o świętości i nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa.

W tym kontekście charyzmat wspólnoty Sychar staje się niezachwianym drogowskazem naszej kryzysowej drogi, gwarancją godnego życia z Bogiem i ubogacenia naszych bliskich oraz tych, pośród których żyjemy, dając im świadectwo prawdziwej, głębokiej wiary i miłości.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą „Katolik wobec rozwodu”:
http://www.sychar.org/rozwod/katolik-wobec-rozwodu

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 10 marca 2020 r., jak zwykle po wieczornej Mszy św.o godz. 18.30.

Szczęść Boże!

Drugi wtorek bieżącego miesiąca – 11 lutego – był dla naszej Parafii  dniem szczególnym. W naszym Sanktuarium odbyły się uroczyste msze św.  ku czci naszej Patronki Matki Bożej z Lourdes., nawiązujące do przypadającego  XXVIII Światowego Dnia Chorego.

Po wieczornej mszy św. spotkaliśmy się w trzyosobowym gronie . Obecni byli: Sylwek, Ewa i Zenon. Dzieliliśmy się świadectwami umacniania się w wierze i w życiu sakramentalnym w odniesieniu do naszych losów małżeńskich. Podkreśliliśmy niezwykłą ważność charyzmatu Wspólnoty Sychar w kontekście nasilającej się, wszechogarniającej  mody rozwodowej. Wierność charyzmatowi Wspólnoty jest sprawdzianem naszej wiary. Odnieśliśmy się także w swoich świadectwach do  śmierci osób nam bliskich – rodziców i dzieci – jako przełomowego momentu na drodze ku życiu wiecznemu. Dla wszystkich z nas było pewne, że tylko głęboka wiara pozwala zrodzić życiodajną nadzieję i koi ból rozstania, daje siłę do owocnego życia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w dniu 25 lutego, tradycyjnie po wieczornej mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

W spotkaniu Ogniska Sychar w dniu 28 stycznia 2020 r. wzięli udział: Kamil, Beata, Maciej i Zenon.

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z fragmentami opracowania o. prof. Jacka Salija zatytułowanym „Czy katolikowi wolno zgodzić się na rozwód?”, zaczerpniętymi ze strony Radia Maryja: https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/czy-wolno-katolikowi-czlowiekowi-wiary-zgodzic-sie-na-rozwod/ .

Powodów do stanowczej niezgody na rozwód jest wiele, oto kilka ważniejszych.

1. Po pierwsze, często rozwód uznaje się za dopuszczalny, jeżeli służy jakimś „jakoby dobrym” intencjom… Tymczasem, jak zauważa o. Salij, Katechizm Kościoła Katolickiego nie rozgranicza takich przypadków pod kątem intencji (prawdopodobnie ze względu na ewidentne zgorszenie). Ewangelie też nie podają przykładów, by Pan Jezus pochwalał zło z jakichkolwiek pobudek, by relatywizował prawdę o złu, czy pochwalał trójlicowość (brak spójności myśli, słów i czynów). Np. nigdy nie powiedział, że pochwala czyn zły, który miałby wynikać z „dobrej intencji”.

2. Po drugie, każdy rozwód cywilny niezależnie od intencji wyrażającego zgodę na rozwód powoduje zgorszenie. Każdy rozwód cywilny sakramentalnych małżonków jest złem i jako zło rozlewa się po świecie i zaraża innych małżonków, osłabia ich wolę trwania w trudnych związkach. Sam wpływ statystyki rozwodowej (jej wzrost) jest negatywny, gdyż stanowi zachętę do pójścia za tą rozwodową modą (efekt naśladownictwa).
Działa tu tzw. zasada facylitacji społecznej – zasada społecznego dowodu słuszności (postępuję tak jak większość ludzi).

3. Po trzecie, prawdziwe miłosierdzie nigdy nie oznacza zgody na zło. Bóg swoją mocą jest w stanie zawsze przyjść człowiekowi z pomocą, gdy ten z miłości do Niego i bliźniego wyrzeknie się zła i zgody na zło. Bóg mocą swojej łaski może sprawić, że mimo doznawanego cierpienia człowiek jest zdolny przetrwać ten trudny czas wbrew swoim wcześniejszym najczarniejszym obawom i lękom. Przecież Bóg nie nałoży większych ciężarów na człowieka niż ten mógłby je unieść.

4. Po czwarte, błędne jest też mniemanie, że można zgodzić się na rozwód w imię wolności, jaką chcemy okazać współmałżonkowi. szczególnie gdy wywiera on na nas presję… Ojciec Salij pyta nas, „czy mam pozwolić wciągnąć się w przepaść, skapitulować przed złem i zmarnować szansę dania świadectwa swojej miłości do Jezusa i innych ludzi, stania się bardziej świętym i bardziej przez to szczęśliwym?” I dodaje: „Presja wywierana przez małżonka dążącego do rozwodu jest w istocie zamachem na wolność jego współmałżonka, który ma święte prawo do odmowy swojej zgody na zło. Fałszywym jest miłosierdzie, które wyraża zgodę na zło.”

Pamiętajmy, że w skrajnych sytuacjach Kościół pokazuje nam drogę separacji, zamiast rozwodu. Dzięki temu cały czas możemy trwać w zjednoczeniu z Bogiem i odbudować nasze poranione relacje małżeńskie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska  w dniu 11 lutego 2020 r, o stałej porze.

Błogosławionych dni!

 

Szczęść Boże!

W spotkaniu Ogniska w drugi wtorek listopada br.  wzięły udział trzy osoby – Ela, Zenon i ks. Edward. Dzieliliśmy się świadectwem wiary. Uwrażliwialiśmy się na potrzebę głębokiego wejścia w sakrament pokuty, aby poczuć Bożą Moc i wykorzystać łaski, którymi Bóg obdarza. Uświadamialiśmy sobie, jak ważne jest budowanie pozytywnego obrazu naszych współmałżonków we własnej świadomości, pomimo ich nieobecności i  otrzymanych cierpień. Musimy pamiętać, jak podkreślił ks. Edward, że nad naszym kryzysowym  życiem ciągle pochylają się i pracują nad uzdrowieniem naszych małżeństw Jezus i towarzysząca mu, orędująca za nami Maryja.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska we wtorek 26 listopada, po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się po godzinie 18.30.

W czwarty wtorek miesiąca, 22 października 2019 r. spotkaliśmy się w dwuosobowym składzie – Ela i Zenon. Czas spotkania poświęciliśmy na dzielenie się świadectwami umacniania siebie w wierze…

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w dniu  12 listopada 2019 r., jak zwykle po wieczornej mszy świętej, rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W drugi wtorek października spotkaliśmy się w czteroosobowym gronie – Zenon, Basia, Justyna i Kasia. Spotkanie w całości poświęcone było osobistym świadectwom zawierzenia siebie, naszych współmałżonków i rodzin Jezusowi. W swoich świadectwach odwołaliśmy się m. in do zapisków św. Siostry Faustyny z jej j „Dzienniczka” oraz Sługi Bożego ks. Ruotolo Dolindo i książki „Jezu, Ty się tym zajmij”.

Zapraszamy już dziś na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 22 października br. po wieczornej mszy św. o godzinie 18.30.

W czwarty wtorek września 2019 r. spotkaliśmy się w w trzyosobowym gronie – Zenon, Ela i ks. Edward. Dzieliliśmy się świadectwami dotyczącymi trudności w naszym życiu jako małżonków i rodziców.

Zapraszamy na następne spotkanie Ogniska SYCHAR w drugi wtorek kolejnego miesiąca – 8 października po wieczornej mszy św. o godz. 18.30. Powrócimy jeszcze do tematu woli Bożej w małżeństwie…

Zgodnie z zapowiedzią, kolejne spotkanie Ogniska na Wileńskiej poświęciliśmy kontynuacji rozważań na temat woli Bożej w naszych kryzysach małżeńskich. Punktem odniesienia był odsłuchany fragment konferencji o. Remigiusza Recława zatytułowanej „Lęk przed wolą Bożą”, wygłoszonej podczas VI Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego w Krośnie w 2016 r.

O. Remigiusz Recław zwraca uwagę, że w naszym życiu dość często pojawiają się lęki, które sprawiają, że boimy się pytać o Wolę Bożą i boimy się wziąć udział w tym, do czego nas Bóg zaprasza.

Te lęki mają swój fundament, swój „korzeń” – wyrastają z niewłaściwego obrazu Boga, zasadzają się na negatywnym przekonaniu, że Bóg nie jest dobry. Należy uwyraźnić pewien dualizm, pewną rozbieżność, jaka w naszym umyśle funkcjonuje. Z jednej strony, gdyby nas ktoś zapytał, jaki jest Bóg, to odpowiemy, że jest dobry, kochający… Jednak w wymiarze życia praktycznego rodzi się często myśl, że Bóg ma plan na moje życie, ale taki, który będzie wymagał ogromnego wysiłku i przyniesie mi cierpienie… Można powiedzieć, że mamy jeszcze jeden przykład na konflikt pomiędzy teorią a praktyką… W teorii uznajemy, że Bóg jest dobry, ale w praktyce jawi się jako Bóg zły… Takie negatywne nastawienie do Woli Bożej można dostrzec nie tylko u ludzi świeckich, pojawia się ono bowiem także u osób duchownych…

Ten lęk żyje gdzieś głęboko w naszym sercu. Czasami wydaje się nam, że Bóg ma jakby drugie dno i ukazuje swoje okrucieństwo wobec nas… Ojciec Recaław obrazuje to następująco: „- Jak się powierzę Bogu,to na pewno stracę majątek, na pewno moje małżeństwo będzie nieudane,jak się powierzę Panu Bogu, w zakonie na pewno będę cierpieć, jak się powierzę Panu Bogu… A jak już nie mamy jak sobie wytłumaczyć swoich ciężkich sytuacji, to żeby ocalić Boga, powiem, że to kara za grzechy i dlatego tak się dzieje…”.

Żyjemy tak, jak byśmy zakładali maskę i mówili „Tak, Bóg jest dobry”, a potem ją zdejmowali i pytali Boga, jak to jest możliwe, że dał nam takiego męża czy taką żonę, takie przełożonego w zakonie czy taką osobę we wspólnocie. Pytamy Boga, jak to możliwe, że dał nam takiego współmałżonka,  czy możliwe jest, że Bóg pobłogosławił mój związek, skoro mój współmałżonek mnie wykańcza, a ja od 30 lat modlę się o jego nawrócenie i nic…? Te pytania stawiamy tak, aby nie naruszać tego teoretycznego obrazu Boga jako Boga dobrego. I w konsekwencji gdzieś w sercu narasta przekonanie, że Bóg dał nam taki krzyż, abyśmy wzrastali w świętości…

Poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mamy w sobie to ukryte dno, które kłóci się z teoretycznym obrazem Boga, o. Recław dochodzi do wniosku, że wynika to z mylnego kojarzenia Woli Bożej z konsekwencjami grzechów. Rzecz w tym, że Bóg nie chce grzechu, a grzech ma  konsekwencje…

„Jeśli krzycysz na mężą – a to nie jest wola Boża – to jest to grzech, który ma swoje konsekwencje” Widzę te konsekwencje i mówię, że Bóg tak chciał. Bóg nie chce , aby żona krzyczała na męża. Tymczasem często konsekwencje grzechu kłótni uznajemy za wolę Bożą. To nie jest wola Boża. Bóg nie chce cichych dni małżeńskich… Wolą Boga jest, aby małżonkowie obdarzali się miłością, a my swoimi grzechami zmieniamy wolę Bożą.

Musimy o tym pamiętać. Bóg chce naszego szczęścia, pragnie, abyśmy nauczyli się kochać, a my tę wolę Bożą nieustannie zmieniamy poprzez nasze grzechy… Ale Bóg jest Bogiem dobrym i nas nie przekreśla. Wybacza nam i ciągle nas kocha. Bóg proponuje nam drogę prostą, a my z niej schodzimy, zmieniamy ją…

Warto uznać i pamiętać, że nasze kryzysy małżeńskie, nasze cierpienie wynikają z popełnionych grzechów – własnych, współmałżonka lub innych osób – ale Bóg ciągle nas kocha, ciągle nas  podnosi i chce prowadzić prosta drogą, drogą miłości,  do zbawienia.

Zachęcamy do zapoznania się z całością przywołanej konferencji. Rozpatruje w niej bowiem o. Recław dość częste współcześnie lęki  – lęk przed biedą, lęk przed cierpieniem i lęk przed brakiem seksu… Link do konferencji:  https://www.youtube.com/watch?v=nUtNxrlFAcQ

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w dniu 24 września po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się  o godzinie 18.30.

W spotkaniu Ogniska Sychar w czwarty wtorek sierpnia wzięło udział 5 osób: Zenon, Ania, Kasia, Ela oraz  Ela.

Spotkanie poświęciliśmy tematowi woli Bożej w odniesieniu do kryzysów małżeńskich, jakie przeżywamy. Pytanie o wolę Bożą w kryzysie małżeńskim należy poprzedzić pytaniem o wolę Bożą w odniesieniu do małżeństwa. Inaczej mówiąc, trzeba na wstępie poznać plan Boga przeznaczony dla sakramentalnych małżonków. Lekturą wprowadzająca do przemyśleń było odczytanie punktu  zatytułowanego „2.. Plan Boga dla sakramentalnych małżonków” z artykułu Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo po rozwodzie, opublikowanego w naszej sycharowskiej broszurze (https://sychar.org/pan-jezus-chce-uzdrowic-kazde-sakramentalne-malzenstwo-po-rozwodzie/).   Czytamy w nim m.in.:

Fundamentalne pytanie jakie w tym miejscu się rodzi, to pytanie – o jaki plan Boga w przypadku sakramentalnego małżonka chodzi, czyli jaka jest wola Boga w stosunku do wszystkich sakramentalnych małżonków, z którymi jest On w przymierzu małżeńskim. To przymierze Boga z małżonkami zawierane jest w momencie, gdy składają oni sobie sakramentalną przysięgę. Jest ono nierozerwalne i niezmienne w czasie, gdyż w Bogu nie ma przemiany ani cienia zmienności (Jk 1,17). Na mocy tego przymierza w każdej sytuacji bez wyjątku, a więc nawet gdy współmałżonek jest w drugim związku, w którym są dzieci, Bóg, jako pierwszy świadek i obrońca małżeństwa, pragnie uzdrowienia ich sakramentalnego małżeństwa. Fundamentem małżeństwa sakramentalnego jest rzeczywistość duchowa, czyli obecność Jezusa w sakramencie małżeństwa. I nawet wtedy, gdy jeden z małżonków odchodzi, to małżeństwo sakramentalne istnieje nadal, gdyż nadal obecny jest w nim Jezus.

Na tej niezmiennej woli Boga opiera się charyzmat wspólnoty SYCHAR streszczający się w zdaniu: „Każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż takie jest pragnienie Boga, aby małżonkowie z Jego pomocą wzrastali w miłości, dążyli do jedności i uzdrowienia swojej relacji”. Pan Jezus chce ich samych uzdrowić, uzdrowić ich małżeństwo, wskazując im drogę zbawienia poprzez nawrócenie, pojednanie, wypełnianie swojego powołania, czyli realizację zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej! Widzi ich cały czas jako jedno ciało (Rdz 2,24; Mk 10,7–9; Mt 19,6; Ef 5,31), jako sakramentalny nierozerwalny związek, któremu błogosławi na każdym etapie kryzysu, nawet gdy małżonkowie są po rozwodzie i wchodzą w nowe związki, w których rodzą się dzieci. I bardzo pragnie, aby nasza miłość do współmałżonka była w każdej sytuacji taka jak miłość Jezusa do nas (Ef 5,21-33).

Musimy pamiętać, żę wola Boga względem naszych małżeństw jest niezmiena – Bóg pragnie, abyśmy wzrastali w Jego miłości i wędrowali Jego śladami ku życiu wiecznemu. Bóg widzi sakramentalnych małżonków cały czas jako jedność. Do jedności nas przeznaczył. Boże przymierze trwa nieustannie. Mamy wzrastać w miłości i z Jego pomocą wypełniać nasze powołanie małżeńskie, które  tak bardzo konkretnie wyrażone jest w słowach przysięgi małżeńskiej.

Do rozważań na temat woli Bożej względem małżonków powrócimy podczas kolejnego spotkania w drugi wtorek września (10.09.2019), na które już dziś serdecznie zapraszamy.

 

 

Pojednanie z Bogiem – temu zagadnieniu poświęcone było kolejne spotkanie naszego Ogniska  w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W spotkaniu wzięło udział 6 osób :  Zenon, Michał, Ela, Ela, Justyna i ks. Edward.

Punktem wyjścia były refleksje ks. Marka Dziewieckiego poświęcone pojednaniu człowieka z  Bogiem, zamieszczone w artykule „Przebaczenie i pojednanie”  (źródło: http://www.marekdziewiecki.eu/images/www/teksty/new_teksty/nawrocenie_i_pojednanie.pdf ).

Ksiądz Marek Dziewiecki uwyraźnia, że „Pierwszym owocem nawrócenia jest pojednanie grzesznika z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi”.

Pojednanie z Bogiem, w pierwszym,  potocznym skojarzeniu,  to sakrament pokuty. Jednak spowiedź święta  jest tylko niezbędnym warunkiem naszego życia w łasce Boga.  Właściwe pojednanie z Bogiem porządkuje całe nasze życie i posiada szeroki kontekst.

„Pojednać się z Bogiem to uznać z całego serca, że
Bóg ma we wszystkim rację, że Jego przykazania są słuszne, że są naszą mądrością, chlubą i
radością, że wskazują nam drogę błogosławieństwa i życia, że prowadzą do szczęścia
doczesnego i wiecznego.”

Człowiek pojednany z Bogiem żyje z przekonaniem, że Boga warto słuchać zawsze i za każdą cenę.  Człowiek pojednany z Bogiem to człowiek wierzący w Boga i wierzący Bogu. Bóg ma zawsze rację. Także wtedy, gdy czasami Jego  racja jet trudna do przyjęcia, albo gdy jej nie rozumiemy, albo też  gdy stawia nam wysokie wymagania.

„Pojednać się z Bogiem to zrozumieć, że Stwórca ma rację także wtedy, gdy nie
wysłuchuje niektórych naszych próśb i gdy nie kieruje się naszymi wyobrażeniami na temat
miłości. On bowiem nie myli miłości z pobłażliwością czy rozpieszczaniem. Pojednać się ze
Stwórcą to zrozumieć, że Bóg nie jest wobec nas ani okrutny, ani naiwny. To odkryć, że Bóg
kocha nas bezwarunkowo, czyli za nic, nieodwołalnie, na zawsze. On nigdy nie wycofa swej
miłości. Nawet wtedy, gdy odejdziemy od Niego daleko, Bóg nie przestanie wychodzić nam
naprzeciw po to, by przebaczać i świętować z tymi, którzy powracają.”

Pojednać się z Bogiem, to pojednać się z Bożą miłością.   Ks. Edward nawiązując do pojednania jako sakramentu pokuty podkreślił, że każda nasza spowiedź święta ponownie przywraca nam Boże dziecięctwo,. czyni nas na nowo obdarowanymi bogactwem Bożej miłości.  Sakrament pojednania odnawia nasz chrzest święty.

Polecamy zapoznanie się z całością przywołanego artykułu i odsłuchanie wideokonferencji  na temat przebaczenia i pojednania ks. Marka Dziewieckiego, dostępne na stronie naszej Wspólnoty www.sychar.org.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. po wieczornej msy św. o 18.30. Poświęcimy je tematowi woli Bożej w odniesieniu do naszych  kryzysów małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg chce naszego cierpienia i jaka jest jego wola w odniesieniu do nas jako małżonków poróżnionych i poranionych…

2 czerwca 2019 r. w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 odbyło się pierwsze spotkanie nowego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

Inauguracyjne spotkanie Ogniska zostało w tym dniu poprzedzone Niedzielą z Sycharem, podczas której Słowo Boże głosił ks. Paweł Dubowik, duszpasterz krajowy Wspólnoty SYCHAR.

W spotkaniu wzięło udział 11 osób: ks. Paweł Dubowik, ks. Edward Tomczyk MIC (opiekun duchowy Ogniska) oraz Zenon, Tomasz, Anna, Dorota, Krzysztof, Mariusz, Andrzej, Ela i Janusz.

Spotkanie poprowadził ks. Edward. Przedstawił nam w zarysie historię Parafii oraz istniejące przy niej wspólnoty. Szczegóły dotyczące życia Parafii można znaleźć można na stronie: http://mblourdes.warszawa.pl/. Z pomocą pozostałych księży marianów informacja o zawiązaniu Ogniska
docierać będzie także do sąsiednich parafii i różnych instytucji oraz wspólnot w okolicy.

Spotkania Ogniska zaplanowane zostały na drugie i czwarte wtorki miesiąca. Spotkania w tym miesiącu odbędą się 11 i 25 czerwca.

Zapraszamy do kontaktu ze stroną Ogniska: http://mblourdes.sychar.org/

Gorące słowa podziękowania za otwartość serca, pomoc organizacyjną, zaangażowanie i gościnę kierujemy do naszych kapłanów – ks. Stanisława Kosiorowskiego MIC, Proboszcza Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie oraz ks. Edwarda Tomczyka MIC, opiekuna duchowego naszego nowego Ogniska, który osobiście odkrył moc zbawczą charyzmatu naszej Wspólnoty w kręgu swojej rodziny i zapragnął zaszczepić go w praskiej Parafii.

Obejmijmy wspomnianych kapłanów i całe Ognisko naszymi modlitwami!

Serdecznie zapraszamy na otwarcie nowego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, które nastąpi 2 czerwca 2019 r. przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ).
Spotkanie inauguracyjno-zawiązujące Ognisko odbędzie się po wieczornej Mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali dla grup na pierwszym pietrze w domu parafialnym, zlokalizowanym na tyłach kościoła (wejście od ul. Szwedzkiej).
Otwarcie ogniska będzie poprzedzone Niedzielą z Sycharem w tej Parafii. Słowo Boże będzie głosił ks. Paweł Dubowik, nasz krajowy duszpasterz.
Porządek Mszy świętych:
7.30,
9.30,
11.00 (Msza z udziałem dzieci),
12.30,
15.00,
18.30 (Msza z udziałem młodzieży).
Następne spotkania Ogniska będą się odbywać w drugi i czwarty wtorek miesiąca po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.30.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy:
https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=75&t=2317
Strona Ogniska:
http://warszawa-mblourdes.sychar.org/
Strona Parafii:
http://mblourdes.warszawa.pl
Polecamy Waszej modlitwie nowe warszawskie Ognisko!