Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Bez kategorii

Szczęść Boże!


Serdecznie zapraszam na kolejne  spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 69  we wtorek   24 stycznia br. 
Spotkanie rozpoczniemy tradycyjnie po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie  18.30.
Spotkamy się w sali parafialnej na pierwszym piętrze,  wejście z tyłu kościoła.  
W części formacyjnej ponownie powrócimy do refleksji Gary Chapmana na temat miłości i ratowania małżeństw w kryzysie. 


Serdecznie zapraszam!
Z Panem Bogiem!
Zenon Cieślak 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ognisk Sychar przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie. Początek po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naszego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR przy Parafii Matki Bożej  z Lourdes (ul. Wileńska 69) w dniu 10 maja 2022 r..

Spotkanie rozpoczniemy ok. godz. 19.15 , po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotkamy się, jak zawsze, w sali na pierwszym piętrze (wejście z tyłu budynku kościoła).

W części formacyjnej obejrzymy świadctwo Mirki i Jarka, nagrane podczas rekolekcji WTM SWychar w Rychwałdzie w październiku 2012 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy na spotkanie Ogniska w dniu dzisiejszym po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30.

Spotykamy się w sali na pierwszym piętrze na tyłach kościoła.

Polecamy  dogodny dojazd metrem linii M2 do Przystanku Szwedzka.

Szczęść, Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska w dniu  28 września 2021 r. po wieczornej mszy św. , rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotykamy się w sali parafialnej na pierwszym piętrze, wejście z tyłu kościoła.

Polecamy dogodny dojazd metrem, Linia M2 – przystanek Szwedzka.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Trudnych Małżeństw w dniu 24 sierpnia  2021 r. po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30. Spotykamy się w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze.

W spotkaniu wzięły udział 3 osoby – ks. Edward, opiekun Ogniska, Krzysztof oraz Zenon. Dzieliliśmy się doświadczeniami miłości ojcowskiej, trudnej, choć niezastąpionej… Miłość musi być okazywana.  Nie jest to łatwe w sytuacji trwającego kryzysu małżeńskiego. Łaska Boża uzdalnia nas do wyzwań małżeńskich i rodzicielskich.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 w dniu 10 sierpnia 2021 r.

Spotkamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 i krótki spacer od przystanku Metro Szwedzka.

Szczęść Boże!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 w dniu 8czerwca br.

Spotkamy się tradycyjnie po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18. 30, w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (wejście z tyłu kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem Linii M2 i krótki spacer od przystanku Metro Szwedzka.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na kolejne  spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 12 listopada 2019 r.

Spotykamy się jak zawsze po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali pracy grupowej na pierwszym piętrze (wejście od tyłu kościoła)  – ul. Wileńska 69.

Uwaga – dogodny dojazd metrem linii M2:  Przystanek „Szwedzka”.

Gorąco zapraszamy!

Szczęść, Boże!

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w dniu 24 września 2019 r.

Spotkanie odbędzie się w sali na pierwszym piętrze, na tyłach  budynku kościoła, po wieczornej mszy św., rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

Twoja obecność ucieszy nas wszystkich!

Kochani!

Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszymi osobistymi  modlitwami ks. Edwarda Tomczyka MIC. Pomódlmy się w intencji pomyślnego przebiegu operacji i Jego szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Ks. Edward jest inspiratorem powstania naszego Ogniska i jego opiekunem duchowym.

W kolejnym spotkaniu Ogniska  w czwarty wtorek lipca 2019 r. wzięło udział 5 osób – Zenon,  Ela, Renata, Justyna i ks. Edward. Tematem do rozważań i wymiany doświadczeń była lektura artykułu ks. Marka Dziewieckiego na temat przebaczenia sobie, opublikowanego na łAmach portalu DEON.

Mówiąc o potrzebie przebaczenia i pojednania, ks. Marek Dziewiecki zwraca uwagę, że najtrudniej jest nam  pojednać się z samym sobą. Jak można przebaczyć sobie? Jak się z sobą pojednać?

„Dojrzale przebaczyć sobie to przyjąć siebie z Bożą miłością. To uczyć się na błędach z przeszłości oraz stawiać sobie szlachetne wymagania na dziś i jutro. To wymagać od siebie, by odtąd kierować się miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Człowiek, który dojrzale sobie przebaczył, pamięta o swojej przeszłości, ale nie po to, by się zadręczać czy rozpaczać, lecz po to, by wyciągać wnioski i nie powtarzać minionych błędów. Pozostaje mu wtedy już tylko pamięć intelektualna o przeszłych wydarzeniach. Staje się ona częścią jego życiowej mądrości i doświadczenia. Znikają natomiast intensywny ból i rozżalenie emocjonalne, które dotąd towarzyszyły wspomnieniom błędów z przeszłości.”

Dojrzałe przebaczenie sobie uzdalnia nas do przebaczenia bliźnim doznanych  z ich przyczyny krzywd, a w konsekwencji do pojednania z nimi.

„Pojednać się z samym sobą to także przebaczyć innym ludziom krzywdy, które mi kiedykolwiek wyrządzili. Przecież zło, którego doznałem od innych, jest już przeszłością. Jest bólem, który już przeżyłem. Jeśli natomiast nadal w moim sercu podtrzymuję żal do bliźnich i nie przebaczam im, mimo że niektórzy już nie żyją, a inni przestali mieć wpływ na moje życie czy zmienili swoje postępowanie wobec mnie, to teraz ja sam siebie krzywdzę, podtrzymuję ból z przeszłości i sprawiam, że zatruwa on moją teraźniejszość. Przebaczenie innym ludziom leży więc w moim interesie i daje mi szansę na pogodniejszą teraźniejszość i przyszłość.”

Zdarza się jednak, że pojednanie – w pewnych konkretnych okolicznościach i w określonym czasie – jawi się jako realnie niemożliwe. Jednak chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei, jak wielokrotnie przypominał św. Jan Paweł II, nigdy jej nie traci. Ks. Marek Dziewiecki umacnia nas w takiej nadziei na pojednanie, dając taką oto radę:

„W niektórych sytuacjach pojednanie – przynajmniej w tym momencie – nie jest możliwe. Wtedy pozostaje mi ufna modlitwa za tych, którzy mnie skrzywdzili, lub za tych, którym ja wyrządziłem krzywdę. Modlitwa o gotowość do podania dłoni i o wyciszenie bolesnych wspomnień jest w każdej sytuacji pierwszym krokiem do przebaczenia i pojednania.”

Link do całego artykułu: https://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/tak-rodzinie/art,8,przebaczenie-i-pojednanie.html

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 13 sierpnia br., po wieczornej  mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska  SYCHAR przy Parafii MB z Lourdes w Warszawie 23 lipca 2019 r. r. Spotkanie odbędzie się po zakończeniu Mszy św.  rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali spotkań grup parafialnych na pierwszym piętrze, na tyłach kościoła,  wejście od strony domu parafialnego.

25 czerwca 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Ogniska przy Parafii Matki Bożej z Lourdes. W spotkaniu wzięły udział 4 osoby: Zenon, Ela, Michał i ks. Edward.

Tematem rozważanym podczas spotkania była historia spotkania Jezusa z Samarytanką w mieście Sychar, zapisana w czwartym rozdziale Ewangelii wg Św. Jana oraz refleksje na ten temat śp. o. Józefa Kozłowskiego  SJ (kandydata na ołtarze z Archidiecezji Łódzkiej), zawarte w książce „Nawrócić się, aby żyć”.

O. Józef Kozłowski zwrócił  uwagę na dwa istotne momenty tej historii. Po pierwsze – jak pisze – „Bóg jest tym, który wychodzi na spotkanie jako pierwszy. On szuka zagubionego”. Warto, abyśmy o tym zawsze pamiętali. Bóg towarzyszy naszym kryzysom i sam wychodzi do nas z pomocą. Nie musimy go szukać, jest przy nas, czeka na nas, na nasze otwarcie, przyjęcie Go. Po drugie, podkreśla o. Józef, „ważne jest, aby zatrzymać się w Jego obecności, ponieważ Bóg staje na drodze człowieka-grzesznika i pragnie nawiązać z nim osobisty dialog, wychodząc często od konkretnej, egzystencjalnej sytuacji, jak w spotkaniu z Samarytanką.” Jezus, choć doskonale zna historię naszego życia, pragnie, abyśmy sami mu ją przedstawili, stanęli w prawdzie i przyjęli jego „wodę żywą”, która stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w drugi wtorek lipca, (09.07.2019) po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.30.