Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Szczęść, Boże!

W spotkaniu wzięły udział 3 osoby – Beata, Zenon i ks. Edward, opiekun duchowy Ogniska.  Zapoznaliśmy się z propozycją separacji jako rozwiązania alternatywnego w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Zapoznaliśmy się z dwoma rodzajami separacji – opartej na prawie cywilnym oraz na prawie kanonicznym.

Separacja orzekana na podstawie prawa cywilnego ma szczególne znaczenie, gdyż oprócz zapewnienia ochrony potrzeb współmałżonka i dzieci, ma ponadto walor etyczny, bowiem uniemożliwia stworzenie nowego małżeństwa cywilnego, czyli de facto wejścia współmałżonka w grzeszny związek cudzołożny.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska  w dniu 27 kwietnia 2021 r.