Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Szczęść Boże!

W spotkaniu Ogniska w w dniu 25 lutego 2020 r. wzięli udział: ks. Edward, Sławek, Ewa, Maciej i Zenon. Tematem spotkania były mity na temat rozwodu. Najnowsze opracowanie Wspólnoty Sychar poświęcone jest właśnie temu zagadnieniu i nosi tytuł „Katolik wobec rozwodu”. Znajdziemy w nim ponad dwadzieścia najbardziej popularnych, a więc mocno już rozpowszechnionych mitów na temat pozornej nieszkodliwości moralnej orzekanych rozwodów. Do każdego z tych błędnych przekonań przypisane jest nasze konkretne uzasadnienie, zaprzeczające relatywizacji skutków rozwodów, odnoszące się do Ewangelii, nauczania Kościoła oraz najnowszych wyników psychologii i socjologii.

Prezentacja mitów poprzedzona jest analizą nastawienia naszego społeczeństwa do rozwodów. Warto wiedzieć, że stoimy wobec bardzo trudnej i smutnej, wręcz zatrważającej sytuacji – 94% społeczeństwa akceptuje rozwody. Jeśli wziąć pod uwagę przemoc w małżeństwie, to wskaźnik ten wzrasta do 96%. Tylko 2 % społeczeństwa stanowczo i bezwarunkowo sprzeciwia się rozwodom. Pozostałe osoby deklarują jakieś inne zdanie w tej sprawie lub jego brak.Takie są wyniki najnowszych badań CBOS z roku 2018.

To pro-rozwodowe nastawienie zdecydowanej większości społeczeństwa uwidacznia głęboki kryzys wiary, poprzez odrzucenie przesłania Chrystusa o świętości i nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa.

W tym kontekście charyzmat wspólnoty Sychar staje się niezachwianym drogowskazem naszej kryzysowej drogi, gwarancją godnego życia z Bogiem i ubogacenia naszych bliskich oraz tych, pośród których żyjemy, dając im świadectwo prawdziwej, głębokiej wiary i miłości.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą „Katolik wobec rozwodu”:
http://www.sychar.org/rozwod/katolik-wobec-rozwodu

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 10 marca 2020 r., jak zwykle po wieczornej Mszy św.o godz. 18.30.