Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Archiwum miesiąca: styczeń 2020

W spotkaniu Ogniska Sychar w dniu 28 stycznia 2020 r. wzięli udział: Kamil, Beata, Maciej i Zenon.

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z fragmentami opracowania o. prof. Jacka Salija zatytułowanym „Czy katolikowi wolno zgodzić się na rozwód?”, zaczerpniętymi ze strony Radia Maryja: https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/czy-wolno-katolikowi-czlowiekowi-wiary-zgodzic-sie-na-rozwod/ .

Powodów do stanowczej niezgody na rozwód jest wiele, oto kilka ważniejszych.

1. Po pierwsze, często rozwód uznaje się za dopuszczalny, jeżeli służy jakimś „jakoby dobrym” intencjom… Tymczasem, jak zauważa o. Salij, Katechizm Kościoła Katolickiego nie rozgranicza takich przypadków pod kątem intencji (prawdopodobnie ze względu na ewidentne zgorszenie). Ewangelie też nie podają przykładów, by Pan Jezus pochwalał zło z jakichkolwiek pobudek, by relatywizował prawdę o złu, czy pochwalał trójlicowość (brak spójności myśli, słów i czynów). Np. nigdy nie powiedział, że pochwala czyn zły, który miałby wynikać z „dobrej intencji”.

2. Po drugie, każdy rozwód cywilny niezależnie od intencji wyrażającego zgodę na rozwód powoduje zgorszenie. Każdy rozwód cywilny sakramentalnych małżonków jest złem i jako zło rozlewa się po świecie i zaraża innych małżonków, osłabia ich wolę trwania w trudnych związkach. Sam wpływ statystyki rozwodowej (jej wzrost) jest negatywny, gdyż stanowi zachętę do pójścia za tą rozwodową modą (efekt naśladownictwa).
Działa tu tzw. zasada facylitacji społecznej – zasada społecznego dowodu słuszności (postępuję tak jak większość ludzi).

3. Po trzecie, prawdziwe miłosierdzie nigdy nie oznacza zgody na zło. Bóg swoją mocą jest w stanie zawsze przyjść człowiekowi z pomocą, gdy ten z miłości do Niego i bliźniego wyrzeknie się zła i zgody na zło. Bóg mocą swojej łaski może sprawić, że mimo doznawanego cierpienia człowiek jest zdolny przetrwać ten trudny czas wbrew swoim wcześniejszym najczarniejszym obawom i lękom. Przecież Bóg nie nałoży większych ciężarów na człowieka niż ten mógłby je unieść.

4. Po czwarte, błędne jest też mniemanie, że można zgodzić się na rozwód w imię wolności, jaką chcemy okazać współmałżonkowi. szczególnie gdy wywiera on na nas presję… Ojciec Salij pyta nas, „czy mam pozwolić wciągnąć się w przepaść, skapitulować przed złem i zmarnować szansę dania świadectwa swojej miłości do Jezusa i innych ludzi, stania się bardziej świętym i bardziej przez to szczęśliwym?” I dodaje: „Presja wywierana przez małżonka dążącego do rozwodu jest w istocie zamachem na wolność jego współmałżonka, który ma święte prawo do odmowy swojej zgody na zło. Fałszywym jest miłosierdzie, które wyraża zgodę na zło.”

Pamiętajmy, że w skrajnych sytuacjach Kościół pokazuje nam drogę separacji, zamiast rozwodu. Dzięki temu cały czas możemy trwać w zjednoczeniu z Bogiem i odbudować nasze poranione relacje małżeńskie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska  w dniu 11 lutego 2020 r, o stałej porze.

Błogosławionych dni!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy serdecznie na drugie w tym roku spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (ul. Wileńska 69).

Spotkamy się we wtorek, 28 stycznia 2020 r. po wieczornej mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30, w sali na pierwszym piętrze (na tyłach kościoła).

Polecamy dogodny dojazd metrem linii M2 do przystanku Metro Szwedzka i krótki spacer do kościoła…

Postawa katolika wobec rozwodu to temat, którym zajmiemy się podczas tego spotkania…