Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

W spotkaniu Ogniska Sychar w czwarty wtorek sierpnia wzięło udział 5 osób: Zenon, Ania, Kasia, Ela oraz  Ela.

Spotkanie poświęciliśmy tematowi woli Bożej w odniesieniu do kryzysów małżeńskich, jakie przeżywamy. Pytanie o wolę Bożą w kryzysie małżeńskim należy poprzedzić pytaniem o wolę Bożą w odniesieniu do małżeństwa. Inaczej mówiąc, trzeba na wstępie poznać plan Boga przeznaczony dla sakramentalnych małżonków. Lekturą wprowadzająca do przemyśleń było odczytanie punktu  zatytułowanego „2.. Plan Boga dla sakramentalnych małżonków” z artykułu Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo po rozwodzie, opublikowanego w naszej sycharowskiej broszurze (https://sychar.org/pan-jezus-chce-uzdrowic-kazde-sakramentalne-malzenstwo-po-rozwodzie/).   Czytamy w nim m.in.:

Fundamentalne pytanie jakie w tym miejscu się rodzi, to pytanie – o jaki plan Boga w przypadku sakramentalnego małżonka chodzi, czyli jaka jest wola Boga w stosunku do wszystkich sakramentalnych małżonków, z którymi jest On w przymierzu małżeńskim. To przymierze Boga z małżonkami zawierane jest w momencie, gdy składają oni sobie sakramentalną przysięgę. Jest ono nierozerwalne i niezmienne w czasie, gdyż w Bogu nie ma przemiany ani cienia zmienności (Jk 1,17). Na mocy tego przymierza w każdej sytuacji bez wyjątku, a więc nawet gdy współmałżonek jest w drugim związku, w którym są dzieci, Bóg, jako pierwszy świadek i obrońca małżeństwa, pragnie uzdrowienia ich sakramentalnego małżeństwa. Fundamentem małżeństwa sakramentalnego jest rzeczywistość duchowa, czyli obecność Jezusa w sakramencie małżeństwa. I nawet wtedy, gdy jeden z małżonków odchodzi, to małżeństwo sakramentalne istnieje nadal, gdyż nadal obecny jest w nim Jezus.

Na tej niezmiennej woli Boga opiera się charyzmat wspólnoty SYCHAR streszczający się w zdaniu: „Każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż takie jest pragnienie Boga, aby małżonkowie z Jego pomocą wzrastali w miłości, dążyli do jedności i uzdrowienia swojej relacji”. Pan Jezus chce ich samych uzdrowić, uzdrowić ich małżeństwo, wskazując im drogę zbawienia poprzez nawrócenie, pojednanie, wypełnianie swojego powołania, czyli realizację zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej! Widzi ich cały czas jako jedno ciało (Rdz 2,24; Mk 10,7–9; Mt 19,6; Ef 5,31), jako sakramentalny nierozerwalny związek, któremu błogosławi na każdym etapie kryzysu, nawet gdy małżonkowie są po rozwodzie i wchodzą w nowe związki, w których rodzą się dzieci. I bardzo pragnie, aby nasza miłość do współmałżonka była w każdej sytuacji taka jak miłość Jezusa do nas (Ef 5,21-33).

Musimy pamiętać, żę wola Boga względem naszych małżeństw jest niezmiena – Bóg pragnie, abyśmy wzrastali w Jego miłości i wędrowali Jego śladami ku życiu wiecznemu. Bóg widzi sakramentalnych małżonków cały czas jako jedność. Do jedności nas przeznaczył. Boże przymierze trwa nieustannie. Mamy wzrastać w miłości i z Jego pomocą wypełniać nasze powołanie małżeńskie, które  tak bardzo konkretnie wyrażone jest w słowach przysięgi małżeńskiej.

Do rozważań na temat woli Bożej względem małżonków powrócimy podczas kolejnego spotkania w drugi wtorek września (10.09.2019), na które już dziś serdecznie zapraszamy.