Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Pojednanie z Bogiem – temu zagadnieniu poświęcone było kolejne spotkanie naszego Ogniska  w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W spotkaniu wzięło udział 6 osób :  Zenon, Michał, Ela, Ela, Justyna i ks. Edward.

Punktem wyjścia były refleksje ks. Marka Dziewieckiego poświęcone pojednaniu człowieka z  Bogiem, zamieszczone w artykule „Przebaczenie i pojednanie”  (źródło: http://www.marekdziewiecki.eu/images/www/teksty/new_teksty/nawrocenie_i_pojednanie.pdf ).

Ksiądz Marek Dziewiecki uwyraźnia, że „Pierwszym owocem nawrócenia jest pojednanie grzesznika z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi”.

Pojednanie z Bogiem, w pierwszym,  potocznym skojarzeniu,  to sakrament pokuty. Jednak spowiedź święta  jest tylko niezbędnym warunkiem naszego życia w łasce Boga.  Właściwe pojednanie z Bogiem porządkuje całe nasze życie i posiada szeroki kontekst.

„Pojednać się z Bogiem to uznać z całego serca, że
Bóg ma we wszystkim rację, że Jego przykazania są słuszne, że są naszą mądrością, chlubą i
radością, że wskazują nam drogę błogosławieństwa i życia, że prowadzą do szczęścia
doczesnego i wiecznego.”

Człowiek pojednany z Bogiem żyje z przekonaniem, że Boga warto słuchać zawsze i za każdą cenę.  Człowiek pojednany z Bogiem to człowiek wierzący w Boga i wierzący Bogu. Bóg ma zawsze rację. Także wtedy, gdy czasami Jego  racja jet trudna do przyjęcia, albo gdy jej nie rozumiemy, albo też  gdy stawia nam wysokie wymagania.

„Pojednać się z Bogiem to zrozumieć, że Stwórca ma rację także wtedy, gdy nie
wysłuchuje niektórych naszych próśb i gdy nie kieruje się naszymi wyobrażeniami na temat
miłości. On bowiem nie myli miłości z pobłażliwością czy rozpieszczaniem. Pojednać się ze
Stwórcą to zrozumieć, że Bóg nie jest wobec nas ani okrutny, ani naiwny. To odkryć, że Bóg
kocha nas bezwarunkowo, czyli za nic, nieodwołalnie, na zawsze. On nigdy nie wycofa swej
miłości. Nawet wtedy, gdy odejdziemy od Niego daleko, Bóg nie przestanie wychodzić nam
naprzeciw po to, by przebaczać i świętować z tymi, którzy powracają.”

Pojednać się z Bogiem, to pojednać się z Bożą miłością.   Ks. Edward nawiązując do pojednania jako sakramentu pokuty podkreślił, że każda nasza spowiedź święta ponownie przywraca nam Boże dziecięctwo,. czyni nas na nowo obdarowanymi bogactwem Bożej miłości.  Sakrament pojednania odnawia nasz chrzest święty.

Polecamy zapoznanie się z całością przywołanego artykułu i odsłuchanie wideokonferencji  na temat przebaczenia i pojednania ks. Marka Dziewieckiego, dostępne na stronie naszej Wspólnoty www.sychar.org.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. po wieczornej msy św. o 18.30. Poświęcimy je tematowi woli Bożej w odniesieniu do naszych  kryzysów małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg chce naszego cierpienia i jaka jest jego wola w odniesieniu do nas jako małżonków poróżnionych i poranionych…