Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

Archiwum miesiąca: sierpień 2019

W spotkaniu Ogniska Sychar w czwarty wtorek sierpnia wzięło udział 5 osób: Zenon, Ania, Kasia, Ela oraz  Ela.

Spotkanie poświęciliśmy tematowi woli Bożej w odniesieniu do kryzysów małżeńskich, jakie przeżywamy. Pytanie o wolę Bożą w kryzysie małżeńskim należy poprzedzić pytaniem o wolę Bożą w odniesieniu do małżeństwa. Inaczej mówiąc, trzeba na wstępie poznać plan Boga przeznaczony dla sakramentalnych małżonków. Lekturą wprowadzająca do przemyśleń było odczytanie punktu  zatytułowanego „2.. Plan Boga dla sakramentalnych małżonków” z artykułu Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo po rozwodzie, opublikowanego w naszej sycharowskiej broszurze (https://sychar.org/pan-jezus-chce-uzdrowic-kazde-sakramentalne-malzenstwo-po-rozwodzie/).   Czytamy w nim m.in.:

Fundamentalne pytanie jakie w tym miejscu się rodzi, to pytanie – o jaki plan Boga w przypadku sakramentalnego małżonka chodzi, czyli jaka jest wola Boga w stosunku do wszystkich sakramentalnych małżonków, z którymi jest On w przymierzu małżeńskim. To przymierze Boga z małżonkami zawierane jest w momencie, gdy składają oni sobie sakramentalną przysięgę. Jest ono nierozerwalne i niezmienne w czasie, gdyż w Bogu nie ma przemiany ani cienia zmienności (Jk 1,17). Na mocy tego przymierza w każdej sytuacji bez wyjątku, a więc nawet gdy współmałżonek jest w drugim związku, w którym są dzieci, Bóg, jako pierwszy świadek i obrońca małżeństwa, pragnie uzdrowienia ich sakramentalnego małżeństwa. Fundamentem małżeństwa sakramentalnego jest rzeczywistość duchowa, czyli obecność Jezusa w sakramencie małżeństwa. I nawet wtedy, gdy jeden z małżonków odchodzi, to małżeństwo sakramentalne istnieje nadal, gdyż nadal obecny jest w nim Jezus.

Na tej niezmiennej woli Boga opiera się charyzmat wspólnoty SYCHAR streszczający się w zdaniu: „Każde bez wyjątku sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż takie jest pragnienie Boga, aby małżonkowie z Jego pomocą wzrastali w miłości, dążyli do jedności i uzdrowienia swojej relacji”. Pan Jezus chce ich samych uzdrowić, uzdrowić ich małżeństwo, wskazując im drogę zbawienia poprzez nawrócenie, pojednanie, wypełnianie swojego powołania, czyli realizację zobowiązań wynikających z przysięgi małżeńskiej! Widzi ich cały czas jako jedno ciało (Rdz 2,24; Mk 10,7–9; Mt 19,6; Ef 5,31), jako sakramentalny nierozerwalny związek, któremu błogosławi na każdym etapie kryzysu, nawet gdy małżonkowie są po rozwodzie i wchodzą w nowe związki, w których rodzą się dzieci. I bardzo pragnie, aby nasza miłość do współmałżonka była w każdej sytuacji taka jak miłość Jezusa do nas (Ef 5,21-33).

Musimy pamiętać, żę wola Boga względem naszych małżeństw jest niezmiena – Bóg pragnie, abyśmy wzrastali w Jego miłości i wędrowali Jego śladami ku życiu wiecznemu. Bóg widzi sakramentalnych małżonków cały czas jako jedność. Do jedności nas przeznaczył. Boże przymierze trwa nieustannie. Mamy wzrastać w miłości i z Jego pomocą wypełniać nasze powołanie małżeńskie, które  tak bardzo konkretnie wyrażone jest w słowach przysięgi małżeńskiej.

Do rozważań na temat woli Bożej względem małżonków powrócimy podczas kolejnego spotkania w drugi wtorek września (10.09.2019), na które już dziś serdecznie zapraszamy.

 

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie (Praga Północ, ul. Wileńska 69), które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. po wieczornej mszy św. o 18.30. Poświęcimy je tematowi woli Bożej w odniesieniu do naszych  kryzysów małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg chce naszego cierpienia i jaka jest jego wola w odniesieniu do nas jako małżonków poróżnionych i poranionych… Jak odczytywać wolę Bożą i jak ją przyjmować?

Pozostając w oczekiwaniu na spotkanie, łączymy się z Wami w modlitwie…

Pojednanie z Bogiem – temu zagadnieniu poświęcone było kolejne spotkanie naszego Ogniska  w dniu 13 sierpnia 2019 r.

W spotkaniu wzięło udział 6 osób :  Zenon, Michał, Ela, Ela, Justyna i ks. Edward.

Punktem wyjścia były refleksje ks. Marka Dziewieckiego poświęcone pojednaniu człowieka z  Bogiem, zamieszczone w artykule „Przebaczenie i pojednanie”  (źródło: http://www.marekdziewiecki.eu/images/www/teksty/new_teksty/nawrocenie_i_pojednanie.pdf ).

Ksiądz Marek Dziewiecki uwyraźnia, że „Pierwszym owocem nawrócenia jest pojednanie grzesznika z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi”.

Pojednanie z Bogiem, w pierwszym,  potocznym skojarzeniu,  to sakrament pokuty. Jednak spowiedź święta  jest tylko niezbędnym warunkiem naszego życia w łasce Boga.  Właściwe pojednanie z Bogiem porządkuje całe nasze życie i posiada szeroki kontekst.

„Pojednać się z Bogiem to uznać z całego serca, że
Bóg ma we wszystkim rację, że Jego przykazania są słuszne, że są naszą mądrością, chlubą i
radością, że wskazują nam drogę błogosławieństwa i życia, że prowadzą do szczęścia
doczesnego i wiecznego.”

Człowiek pojednany z Bogiem żyje z przekonaniem, że Boga warto słuchać zawsze i za każdą cenę.  Człowiek pojednany z Bogiem to człowiek wierzący w Boga i wierzący Bogu. Bóg ma zawsze rację. Także wtedy, gdy czasami Jego  racja jet trudna do przyjęcia, albo gdy jej nie rozumiemy, albo też  gdy stawia nam wysokie wymagania.

„Pojednać się z Bogiem to zrozumieć, że Stwórca ma rację także wtedy, gdy nie
wysłuchuje niektórych naszych próśb i gdy nie kieruje się naszymi wyobrażeniami na temat
miłości. On bowiem nie myli miłości z pobłażliwością czy rozpieszczaniem. Pojednać się ze
Stwórcą to zrozumieć, że Bóg nie jest wobec nas ani okrutny, ani naiwny. To odkryć, że Bóg
kocha nas bezwarunkowo, czyli za nic, nieodwołalnie, na zawsze. On nigdy nie wycofa swej
miłości. Nawet wtedy, gdy odejdziemy od Niego daleko, Bóg nie przestanie wychodzić nam
naprzeciw po to, by przebaczać i świętować z tymi, którzy powracają.”

Pojednać się z Bogiem, to pojednać się z Bożą miłością.   Ks. Edward nawiązując do pojednania jako sakramentu pokuty podkreślił, że każda nasza spowiedź święta ponownie przywraca nam Boże dziecięctwo,. czyni nas na nowo obdarowanymi bogactwem Bożej miłości.  Sakrament pojednania odnawia nasz chrzest święty.

Polecamy zapoznanie się z całością przywołanego artykułu i odsłuchanie wideokonferencji  na temat przebaczenia i pojednania ks. Marka Dziewieckiego, dostępne na stronie naszej Wspólnoty www.sychar.org.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. po wieczornej msy św. o 18.30. Poświęcimy je tematowi woli Bożej w odniesieniu do naszych  kryzysów małżeńskich.  Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Bóg chce naszego cierpienia i jaka jest jego wola w odniesieniu do nas jako małżonków poróżnionych i poranionych…

Kolejne spotkanie Ogniska Sychar przy Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 odbędzie się 13 sierpnia 2019 r . po wieczornej mszy św. o godzinie 18.30, na którą serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się  tradycyjnie w sali domu parafialnego na pierwszym piętrze (na tyłach  budynku kościoła).