Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

W kolejnym spotkaniu Ogniska  w czwarty wtorek lipca 2019 r. wzięło udział 5 osób – Zenon,  Ela, Renata, Justyna i ks. Edward. Tematem do rozważań i wymiany doświadczeń była lektura artykułu ks. Marka Dziewieckiego na temat przebaczenia sobie, opublikowanego na łAmach portalu DEON.

Mówiąc o potrzebie przebaczenia i pojednania, ks. Marek Dziewiecki zwraca uwagę, że najtrudniej jest nam  pojednać się z samym sobą. Jak można przebaczyć sobie? Jak się z sobą pojednać?

„Dojrzale przebaczyć sobie to przyjąć siebie z Bożą miłością. To uczyć się na błędach z przeszłości oraz stawiać sobie szlachetne wymagania na dziś i jutro. To wymagać od siebie, by odtąd kierować się miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Człowiek, który dojrzale sobie przebaczył, pamięta o swojej przeszłości, ale nie po to, by się zadręczać czy rozpaczać, lecz po to, by wyciągać wnioski i nie powtarzać minionych błędów. Pozostaje mu wtedy już tylko pamięć intelektualna o przeszłych wydarzeniach. Staje się ona częścią jego życiowej mądrości i doświadczenia. Znikają natomiast intensywny ból i rozżalenie emocjonalne, które dotąd towarzyszyły wspomnieniom błędów z przeszłości.”

Dojrzałe przebaczenie sobie uzdalnia nas do przebaczenia bliźnim doznanych  z ich przyczyny krzywd, a w konsekwencji do pojednania z nimi.

„Pojednać się z samym sobą to także przebaczyć innym ludziom krzywdy, które mi kiedykolwiek wyrządzili. Przecież zło, którego doznałem od innych, jest już przeszłością. Jest bólem, który już przeżyłem. Jeśli natomiast nadal w moim sercu podtrzymuję żal do bliźnich i nie przebaczam im, mimo że niektórzy już nie żyją, a inni przestali mieć wpływ na moje życie czy zmienili swoje postępowanie wobec mnie, to teraz ja sam siebie krzywdzę, podtrzymuję ból z przeszłości i sprawiam, że zatruwa on moją teraźniejszość. Przebaczenie innym ludziom leży więc w moim interesie i daje mi szansę na pogodniejszą teraźniejszość i przyszłość.”

Zdarza się jednak, że pojednanie – w pewnych konkretnych okolicznościach i w określonym czasie – jawi się jako realnie niemożliwe. Jednak chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei, jak wielokrotnie przypominał św. Jan Paweł II, nigdy jej nie traci. Ks. Marek Dziewiecki umacnia nas w takiej nadziei na pojednanie, dając taką oto radę:

„W niektórych sytuacjach pojednanie – przynajmniej w tym momencie – nie jest możliwe. Wtedy pozostaje mi ufna modlitwa za tych, którzy mnie skrzywdzili, lub za tych, którym ja wyrządziłem krzywdę. Modlitwa o gotowość do podania dłoni i o wyciszenie bolesnych wspomnień jest w każdej sytuacji pierwszym krokiem do przebaczenia i pojednania.”

Link do całego artykułu: https://www.deon.pl/czytelnia/czasopisma/tak-rodzinie/art,8,przebaczenie-i-pojednanie.html

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w dniu 13 sierpnia br., po wieczornej  mszy św. rozpoczynającej się o godzinie 18.30.