Ognisko w Warszawie – Parafia Matki Bożej z Lourdes, ul. Wileńska 69

Parafia


ZAPRASZAMY na spotkania w Parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, przy ulicy Wileńskiej 69 (Praga – Północ) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.30.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Edward Tomczyk.
Wątek Ogniska na Forum Pomocy >>>
Strona Parafii >>>

25 czerwca 2019 r. odbyło się drugie spotkanie Ogniska przy Parafii Matki Bożej z Lourdes. W spotkaniu wzięły udział 4 osoby: Zenon, Ela, Michał i ks. Edward.

Tematem rozważanym podczas spotkania była historia spotkania Jezusa z Samarytanką w mieście Sychar, zapisana w czwartym rozdziale Ewangelii wg Św. Jana oraz refleksje na ten temat śp. o. Józefa Kozłowskiego  SJ (kandydata na ołtarze z Archidiecezji Łódzkiej), zawarte w książce „Nawrócić się, aby żyć”.

O. Józef Kozłowski zwrócił  uwagę na dwa istotne momenty tej historii. Po pierwsze – jak pisze – „Bóg jest tym, który wychodzi na spotkanie jako pierwszy. On szuka zagubionego”. Warto, abyśmy o tym zawsze pamiętali. Bóg towarzyszy naszym kryzysom i sam wychodzi do nas z pomocą. Nie musimy go szukać, jest przy nas, czeka na nas, na nasze otwarcie, przyjęcie Go. Po drugie, podkreśla o. Józef, „ważne jest, aby zatrzymać się w Jego obecności, ponieważ Bóg staje na drodze człowieka-grzesznika i pragnie nawiązać z nim osobisty dialog, wychodząc często od konkretnej, egzystencjalnej sytuacji, jak w spotkaniu z Samarytanką.” Jezus, choć doskonale zna historię naszego życia, pragnie, abyśmy sami mu ją przedstawili, stanęli w prawdzie i przyjęli jego „wodę żywą”, która stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska w drugi wtorek lipca, (09.07.2019) po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.30.